Sikeresen lezárult a Balatonparti vállalkozók munkaerőpiaci programjának valamennyi eseménye

A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ és a Vállalkozók Területi Ipartestülete (Tapolca) 2020. március 1-jén megindította és 2021. február 28-án a támogatási programnak megfelelően befejezte a GINOP-5.3.5-18-2018-00009 kódszámú „Vendéglátó és idegenforgalmi munkaerőhiány kezelése a Balaton északi partján – vállalkozók bevonásával” című uniós program lebonyolítását. A program megfogalmazása után kialakult járványhelyzet ellenére sikerült az időszakosan zárva tartó vendéglátó szakmát a programba bevonni és az aktuális problémák megoldását is a projekten belül elősegíteni.

A programot megfogalmazó szakmai érdekképviseletek a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztésére kiírt pályázati programot azért állították össze, hogy a vendéglátás-idegenforgalom területén működő vállalkozói kör a Balaton északi partján szakmai segítséget kapjon foglalkoztatási problémáinak megoldására. A két érdekképviselet, mint konzorciumi partnerek, közel 50 millió forint uniós forrású támogatást kapott a program lebonyolítására egy komplex projekt keretében, amelynek egyes elemeibe sikerült a járványhelyzet ellenére mozgósítani a vendéglátó vállalkozói kört. A program keretében 50 vállalkozó részt vett egy mélyinterjús formában lebonyolított kérdőíves felmérésben, amelynek során a projektgazdák szakértői megismerték a vállalkozások gazdálkodási körülményeit, piaci helyzetét, és a foglalkoztatási képességet, valamint a koronavírus járványhelyzet miatt már érintették a vendéglátásban várható változásokat. A vállalkozók ehhez a programgazdákkal egy együttműködési megállapodást kötöttek, és részt vehettek a program további szakmai munkáiban. A kérdőíves felmérésből született egy tanulmány, amelyet a projektgazdák nyilvánosságra hoztak, a járványhelyzet korlátozásainak figyelembevételével rendezvényeket tartottak, és az egyéni vállalkozói problémák kezelésére két helyszínen ügyfélfogadással egybekötött tanácsadói szolgáltatást biztosítottak. A vállalkozói kör és a munkavállalók kompetenciafejlesztése érdekében négy csoportban ingyenes önálló képzési programot bonyolítottak le, és a képzést kiegészítve egy szakmai jegyzetet biztosítottak a résztvevőknek.

A program minden egyes eleméről részletes tájékoztatás található a projekt keretében létrehozott önálló honlapon a www.balatonimunkaero.hu oldalon.

A program tapasztalatairól és utóéletéről a vállalkozások és az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a két programgazda érdekképviselet helyi irodáiban is.

A program zárásával kapcsolatban további információ kérhető a programhoz kapcsolódó média kampány lebonyolítójától: Számadó Éva 06-30/9777143, evaszamado@yahoo.com